Ettevõtlikkus koolis

Meil on hea meel, et ettevõtlikkus on Sinu jaoks oluline teema. Oled kohe alustamas küsimustikuga, mis püüab anda esialgse hinnangu õpilaste ja õpetajate ettevõtlikkuse toetamisele koolis. Küsimustik koosneb 25 küsimusest ja vaatab ettevõtlikkust läbi viie koolielu oluise valdkonna. Nendeks on eestvedamine ja juhtimine, personalivaldkond, koostöö huvigruppidega, ressursside juhtimine ning õppe - ja kasvatusprotsess. Ole vastamisel aus ja julge, sest küsimustik on anonüümne ning me austame Sinu privaatsust. Soovime Sulle põnevat avastamist!